dinsdag 11 februari 2014

De Kloostergang wandeling in Hertme


 
Restaurant De Kloostergang in Zenderen bevindt zich in een eeuwenoude boerderij “Lutke Hulscher”. Voor het eerst wordt deze hoeve genoemd in 1353 als “Luttike Hulsgore” oftewel “klein huis in moeras”. Aan de overkant van de straat bevond zich het “Groot Hulscher”; dit kwam later in katholieke handen.

Aan de overkant van de weg naar Borne bevindt zich ook een klooster en wel op de Zenderense Esch, het klooster van de zusters Karmelitessen. In de volksmond doet al heel lang het verhaal de ronde dat er een ondergrondse gang zou bestaan tussen de beide kloosters, die wederzijds bezoek in het geheim mogelijk maakte; Hertme met Weleveld was immers meer protestants.

Omdat Lutke Hulscher zich juist tussen deze twee kloosters bevindt, kreeg het restaurant de huidige naam “De Kloostergang”. Of de kloostergang echt bestaan heeft zal een goed bewaard GEHEIM blijven.

Het restaurant “De Kloostergang” is nu een goed en gezellig, Twents onderkomen!

 
 
 
De wandeling gaat onder andere door bossen, langs weilanden en beken. Zo is er de Oude Bornse beek. Dit was vroeger een belangrijke scheepvaartroute, nu heeft deze beek een rijk planten- en dierenleven; het water in de beek is zeer schoon, want het is afkomstig uit kwelwater. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Over het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.


 
In de Oude Bornse beek is een soort vistrap, een cascade-trap, aangelegd. Het waterschap gebruikt stuwen om de stroomsnelheid te regelen en de hoogteverschillen te overbruggen. Vissen kunnen hier natuurlijk niet tegenop zwemmen, wel kunnen ze kleine sprongetjes maken van 10 à 15 cm, daarom is een cascade-trap aangelegd. Deze lijkt op een bergstroompje waarbij water op een natuurlijke wijze over natuursteen klatert; het geheel heeft, doordat de treden van de trap door grote blokken natuursteen zijn gemaakt, zodoende een natuurlijk aanzien.

 
Kerkenpad
U wandelt eerst door bos en later langs weiland en daarna over een stukje van het eeuwenoude kerkenpad Hertme-Zenderen. De kerkenpaden vormden jarenlang de belangrijkste verbindingspaden van de buurtschappen naar het dorp.
 
 
Museumboerderij Schabbink of Erve Daggel
Museumboerderij Schabbink heeft een verzameling van landbouwwerktuigen en gereedschappen uit het oude boerenleven; het is begonnen als een hobby, maar deze hobby heeft al spoedig geleid tot het huidige landbouwmuseum.

 
 
 


Weleveld

 
 
De havezate Weleveld is gebouwd in 1300. Het Weleveld was een van de machtigste havezaten van Twente. Het huis of spieker was strategisch gelegen op de kruising van de handelsweg Deventer-Osnabrück en de Bornsebeek; er werd zodoende tol opgelegd aan het verkeer over water en over land. Ook werden inkomsten verkregen uit de bijbehorende watermolen.

 

De naam Weleveld is een verbastering van Wolfsveld; in het wapen van Weleveld is de wolf terug te vinden, daarom staan er twee wolven aan de Hertmerweg in het boerenland.

 
 
 
In 1804 werd het vervallen kasteel voor afbraak verkocht; bij opgravingen in 1964 en 1994 kwamen veel spullen weer boven water en al spoedig werd het grachtenstelsel met de ruïnes in ere hersteld waardoor de plaats van het Weleveld weer te zien is.
 
 

“Wat leu mött zo nöadig noar ’t boetnlaand,

mer ze wett nich woar Twente lig”