zondag 6 april 2014

Fietsroutes langs Doorbraak en vernieuwde Regge deel 2


Fietstocht Doorbraak, Enter/ Twickel  startpunten bij:

 Grand Café de Steeg                                                                                             1
Grotestraat 181
7622 GG Borne
Tel.: 074-2667953
http://www.grandcafedesteeg.nl/

 Er is ook een mogelijkheid de route te starten bij Restaurant ‘t Maatveld                                                                                         
Restaurant 't Maatveld
Tusveld 31-33
7627NX Bornerbroek
Tel: 074-3841409
info@maatveld.com
http://www.maatveld.org/

 

 


We starten de fietsroute bij Grand Café de Steeg in Borne
 

De fietsroute is ongeveer 45 km lang.
Over de Oude Bornseweg gaan we via Restaurant De Kloostergang 
www.dekloostergang.nl/ naar Zenderen.
 
 
 
Dan nemen we het nieuwe, kronkelende fietspad naar Tusveld, rechts van ons ligt Restaurant ’t Maatveld.
 
 

Via Bornerbroek komen we binnendoor in Ypelo, waar we weer langs de Regge fietsen tot wijngaard Baan.
 
 
Nu fietsen we weer stukje terug en gaan dan later over een nieuw fietspad naar Enter.

 

In Enter kunnen we  de Waarf en De Enterse zomp bezichtigen; misschien is een tochtje mogelijk.    www.waarf.nl   www.entersezomp.nl/zomp


 
Ook is in Enter de klompenmakerij, klompenmuseum en VVV te bezoeken en in de Dorpsstraat ligt de grootste klomp ter wereld, verder is de oudheidkamer een bezoek waardig.
 


Van Enter gaan we naar de schippersherberg Binnengait aan de Regge.
In de schippersherberg Binnengait koffie/thee    http://regge-dal.nl/binnengait/

 

 


Via mooie fietspaden door Twickel gaan we via Azelo weer terug naar Borne, naar Restaurant de Steeg voor een hapje en drankje!
 

 
 

 

http://www.grandcafedesteeg.nl/

“ ’n gleasken op zien tied hoaldt de mot oet lief!”

“’k Kan nich tègen volle glaze,” zee de zoeplappe, “en ok nich tègen lögge glaze”

 

Fietsroutes langs Doorbraak en vernieuwde Regge deel 1

                       Fietsroutes langs Doorbraak en vernieuwde Regge deel 1

 


Doorbraak en de vernieuwde Regge; fietstochten over mooie, nieuwe, soms kronkelige fietspaden en langs verschillende pleisterplaatsen.
De Doorbraak. Zo luidt de naam voor de nieuwe beek die waterschap Regge en Dinkel en provincie Overijssel aanleggen vanaf de oostkant van Almelo tot de Midden-Regge. Een beek met een lengte van 13 kilometer. Om wateroverlast en verdroging van de bodem tegen te gaan. En om de Sallandse Heuvelrug en Noordoost-Twente via een ecologische zone met elkaar te verbinden. De werkzaamheden duren tot eind 2015.

 
“Wat leu mött zo nöadig noar ’t boetnlaand,
mer ze wett nich woar De Doorbraak lig”
 
 
Fietstocht  Notter/ Zuna start bij:
Restaurant 't Maatveld
Tusveld 31-37
627NX Bornerbroek
Tel: 074-3841409

De fietstocht kan verkregen worden bij Restaurant “t Maatveld
 

 
De fietsroute is ongeveer 45 km lang.
 
Langs De Doorbraak fietsen we naar Bornerbroek
 
 
Dan gaan we binnendoor naar Ypelo en hier fietsen we langs de vernieuwde Regge.
 
 
 
 
 
Onderweg komen we langs wijngaard Baan; www.wijngaardbaan.nl
 
 
Dan fietsen we langs de oude schutsstal “De Oale Schöppe” op boerderij “Het Schot”; iets verder links ligt theehuis Grimberg    www.theehuys-grimberg.nl
 
 
 
We fietsen via Zuna langs camping restaurant t’Mölke     www.molke.nl in Zuna.
 
 
Even verder gaan we met het pontje de oversteek wagen over de Midden Regge; over het fietspad door het weiland komen we uit bij het fietspad aan de Klokkendijk.
 

 
  We gaan nu naar de Pelmolen  www.depelmolen.nl/
  en de Enterse zomp                   www.entersezomp.nl/
  Misschien een tochtje op het water?
 
 
Nu fietsen we richting Volkspark naar de Rijssense musea:
Rijssens museum   www.rijssensmuseum.nl/
en het Brandweermuseum www.brandweermuseum.nl/
 

 
Als we op woensdag zijn is hier de valkenier met een gratis showprogranmma;
op woensdagmiddag van 14:00 tot 15:00 een gratis demonstratie van de Valkenier   http://www.valkerijrijssen.nl/
 

 
 
Na deze onderbreking fietsen we weer ri Almelo over binnenwegen en langs het kanaal komen we uit bij het Nijreesbos.
 
 
 
 
 
Op de weg in het Nijreesbos zien we 50 m na bordje ZDA aan de rechterkant de fundamenten van de V1 lanceerinstallatie van de Duitsers  http://nl.wikipedia.org/wiki/V1
Na een mooi dag fietsen begeven we ons weer richting Restaurant ‘t Maatveld!
Ik word liever deur de kastelein bediend
as deur de pastoor
en
“Wat baat et oe hele leven zeunig ween um wat te hem’n veur de tied da’j niks neudig bint!”
 

dinsdag 11 februari 2014

De Kloostergang wandeling in Hertme


 
Restaurant De Kloostergang in Zenderen bevindt zich in een eeuwenoude boerderij “Lutke Hulscher”. Voor het eerst wordt deze hoeve genoemd in 1353 als “Luttike Hulsgore” oftewel “klein huis in moeras”. Aan de overkant van de straat bevond zich het “Groot Hulscher”; dit kwam later in katholieke handen.

Aan de overkant van de weg naar Borne bevindt zich ook een klooster en wel op de Zenderense Esch, het klooster van de zusters Karmelitessen. In de volksmond doet al heel lang het verhaal de ronde dat er een ondergrondse gang zou bestaan tussen de beide kloosters, die wederzijds bezoek in het geheim mogelijk maakte; Hertme met Weleveld was immers meer protestants.

Omdat Lutke Hulscher zich juist tussen deze twee kloosters bevindt, kreeg het restaurant de huidige naam “De Kloostergang”. Of de kloostergang echt bestaan heeft zal een goed bewaard GEHEIM blijven.

Het restaurant “De Kloostergang” is nu een goed en gezellig, Twents onderkomen!

 
 
 
De wandeling gaat onder andere door bossen, langs weilanden en beken. Zo is er de Oude Bornse beek. Dit was vroeger een belangrijke scheepvaartroute, nu heeft deze beek een rijk planten- en dierenleven; het water in de beek is zeer schoon, want het is afkomstig uit kwelwater. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Over het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.


 
In de Oude Bornse beek is een soort vistrap, een cascade-trap, aangelegd. Het waterschap gebruikt stuwen om de stroomsnelheid te regelen en de hoogteverschillen te overbruggen. Vissen kunnen hier natuurlijk niet tegenop zwemmen, wel kunnen ze kleine sprongetjes maken van 10 à 15 cm, daarom is een cascade-trap aangelegd. Deze lijkt op een bergstroompje waarbij water op een natuurlijke wijze over natuursteen klatert; het geheel heeft, doordat de treden van de trap door grote blokken natuursteen zijn gemaakt, zodoende een natuurlijk aanzien.

 
Kerkenpad
U wandelt eerst door bos en later langs weiland en daarna over een stukje van het eeuwenoude kerkenpad Hertme-Zenderen. De kerkenpaden vormden jarenlang de belangrijkste verbindingspaden van de buurtschappen naar het dorp.
 
 
Museumboerderij Schabbink of Erve Daggel
Museumboerderij Schabbink heeft een verzameling van landbouwwerktuigen en gereedschappen uit het oude boerenleven; het is begonnen als een hobby, maar deze hobby heeft al spoedig geleid tot het huidige landbouwmuseum.

 
 
 


Weleveld

 
 
De havezate Weleveld is gebouwd in 1300. Het Weleveld was een van de machtigste havezaten van Twente. Het huis of spieker was strategisch gelegen op de kruising van de handelsweg Deventer-Osnabrück en de Bornsebeek; er werd zodoende tol opgelegd aan het verkeer over water en over land. Ook werden inkomsten verkregen uit de bijbehorende watermolen.

 

De naam Weleveld is een verbastering van Wolfsveld; in het wapen van Weleveld is de wolf terug te vinden, daarom staan er twee wolven aan de Hertmerweg in het boerenland.

 
 
 
In 1804 werd het vervallen kasteel voor afbraak verkocht; bij opgravingen in 1964 en 1994 kwamen veel spullen weer boven water en al spoedig werd het grachtenstelsel met de ruïnes in ere hersteld waardoor de plaats van het Weleveld weer te zien is.
 
 

“Wat leu mött zo nöadig noar ’t boetnlaand,

mer ze wett nich woar Twente lig”